• Αποδεκτές επεξεργασίες σε πολύτιμους λίθους

  Είναι γνωστό στους ανθρώπους που αγαπούν και ασχολούνται με τα κοσμήματα, ότι υπάρχουν εργαστήρια που εδώ και δεκαετίες επεμβαίνουν στις πολύτιμες πέτρες ώστε να επιφέρουν βελτιώσεις στην εμφάνισή τους ή σε άλλες ιδιότητές τους. Με τα χρόνια οι ειδικοί της αγοράς κατέληξαν να θεωρούν κάποιες από αυτές τις επεμβάσεις αποδεκτές και κάποιες όχι. Η λογική πίσω από αυτό τον διαχωρισμό είναι ότι οι αποδεκτές επεμβάσεις δεν αλλοιώνουν ουσιαστικά την φυσικότητα της πέτρας, ενώ μη αποδεκτές θεωρούνται όσες αλλάζουν ουσιαστικά χαρακτηριστικά της πέτρας ώστε να την μετατρέπουν σε κάτι διαφορετικό από αυτό που δημιουργεί η φύση.

  Είναι προφανές ότι τα όρια ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες δεν είναι καθόλου ευδιάκριτα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τανζανίτης. Το φυσικό χρώμα της πέτρας είναι ένα αδιάφορο καφετί, αλλά με θέρμανση μετατρέπεται σε ένα φωτεινό μπλέ του ζαφειριού. Είναι φανερό ότι αυτή η επέμβαση αλλοιώνει ριζικά τα φυσικά χαρακτηριστικά της πέτρας, και δεν θα έπρεπε να είναι αποδεκτή. Η Tiffany’s όμως έχει χρησιμοποιήσει κατά κόρον και επί δεκαετίες αυτή την πέτρα και έτσι χαρακτηρίζει την επέμβαση αυτή σαν αποδεκτή

  Σε αυτό το σημείωμα παίρνουμε σαν βάση αυτά που θεωρούν στην αμερικανική εταιρία Tiffany’s σαν αποδεκτές επεμβάσεις. Ο λόγος που αναφερόμαστε σε μία συγκεκριμένη εταιρία είναι ότι η Tiffany’ s είναι η μεγαλύτερη εταιρία κατασκευής και πώλησης κοσμημάτων παγκοσμίως. Μοιραία τα standards που βάζουν αυτού του μεγέθους οι εταιρίες δημιουργούν δεδομένα και για τους υπόλοιπους συναλλασσόμενους.

  ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΛΙΘΟΣ
  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
  ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥ ΛΙΘΟΥ
  Καμία
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων
  Επικάλυψη με διάφανες ρητίνες για να ενισχύεται η επιφανειακή συνεκτικότητα
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι σπρέι, λακ μαλλιών, αρώματα, χημικά απορρυπαντικά.
  Καμία
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων
  Θέρμανση για βελτίωση του χρώματος και της καθαρότητας
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων
  Επικάλυψη με διάφανες ρητίνες για να ενισχύεται η επιφανειακή συνεκτικότητα
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι σπρέι, λακ μαλλιών, αρώματα, χημικά απορρυπαντικά
  Θέρμανση για βελτίωση του χρώματος
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων
  Καμμία
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων.
  Καμμία
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι σπρέι, λακ μαλλιών, αρώματα, χημικά απορρυπαντικά.
  Θέρμανση για βελτίωση του χρώματος
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων.
  Επικάλυψη με διάφανες ρητίνες για να ενισχύεται η επιφανειακή συνεκτικότητα
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι σπρέι, λακ μαλλιών, αρώματα, χημικά απορρυπαντικά
  Ακτινοβόληση για βελτίωση του χρώματος
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων
  Γρανάτης (όλες οι ποικιλίες)
  Καμία
  Αποφυγή απότομων μεταβολών στη θερμοκρασία
  Καμία
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων
  Δολομίτης
  Επικάλυψη με διάφανες ρητίνες για να ενισχύεται η επιφανειακή συνεκτικότητα
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι σπρέι, λακ μαλλιών, αρώματα, χημικά απορρυπαντικά
  Καμία
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι σπρέι, λακ μαλλιών, αρώματα, χημικά απορρυπαντικά
  Ζαφείρια όλων των αποχρώσεων
  Θέρμανση για βελτίωση του χρώματος και της καθαρότητας. Εμποτισμός με διάφανες ουσίες για βελτίωση του χρώματος και της καθαρότητας.
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων
  Θέρμανση για βελτίωση του χρώματος
  Όχι πλυντήριο υπερήχων
  Ζοιζίτης με ρουμπίνι
  Επικάλυψη με διάφανες ρητίνες για να ενισχύεται η επιφανειακή συνεκτικότητα
  Όχι πλυντήριο υπερήχων
  Καμία
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι σπρέι, λακ μαλλιών, αρώματα, χημικά απορρυπαντικά
  Καμία
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων.
  Καμία
  Όχι πλυντήριο υπερήχων
  Επικάλυψη με άχρωμες ρητίνες ώστε να μην δημιουργούνται επιφανειακές δυσμορφίες (ο καλσίτης «τρώγεται» από τα οξέα)
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι σπρέι, λακ μαλλιών, αρώματα, χημικά απορρυπαντικά. Όχι ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας.
   
  Θέρμανση για βελτίωση του χρώματος
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων
  Θέρμανση για τη βελτίωση του χρώματος και της διαύγειας.
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι σπρέι, λακ μαλλιών, αρώματα, χημικά απορρυπαντικά. Όχι ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας.
   
  Θέρμανση για βελτίωση του χρώματος
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων.
  Θέρμανση ή ακτινοβόληση για βελτίωση του χρώματος
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως
  Καμία
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι σπρέι, λακ μαλλιών, αρώματα, χημικά απορρυπαντικά
  Καμία
  Όχι πλυντήριο υπερήχων
  Σπεκτρολίτης
  Καμία
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι σπρέι, λακ μαλλιών, αρώματα, χημικά απορρυπαντικά
  Επικάλυψη με διάφανες ρητίνες για να ενισχύεται η επιφανειακή συνεκτικότητα
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι σπρέι, λακ μαλλιών, αρώματα, χημικά απορρυπαντικά
  Καμία
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων.
  Επικάλυψη με διάφανες ρητίνες για να ενισχύεται η επιφανειακή συνεκτικότητα
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι σπρέι, λακ μαλλιών, αρώματα, χημικά απορρυπαντικά
  Φυσικό και Καλλιεργημένο
  Λεύκανση για την εξουδετέρωση των λεκέδων και ομοιομορφία στο χρώμα
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι σπρέι, λακ μαλλιών, αρώματα, χημικά απορρυπαντικά. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα λύνουμε τις σειρές μαργαριταριών.
  Καμία
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων
  Νεφρίτης και Γιαδείτης
  Επικάλυψη με διάφανες ρητίνες για να ενισχύεται η επιφανειακή συνεκτικότητα
  Όχι πλυντήριο υπερήχων
  Βαφή
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων.
  Επικάλυψη με διάφανες ρητίνες για να ενισχύεται η επιφανειακή συνεκτικότητα
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι σπρέι, λακ μαλλιών, αρώματα, χημικά απορρυπαντικά
  Ουνακίτης
  Επικάλυψη με διάφανες ρητίνες για να ενισχύεται η επιφανειακή συνεκτικότητα
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων.
  Γυαλί Λυβικής ερήμου
  Επικάλυψη με διάφανες ρητίνες για να ενισχύεται η επιφανειακή συνεκτικότητα
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι σπρέι, λακ μαλλιών, αρώματα, χημικά απορρυπαντικά
  Καμία
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων.
  Επικάλυψη με διάφανες ρητίνες για να ενισχύεται η επιφανειακή συνεκτικότητα
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι σπρέι, λακ μαλλιών, αρώματα, χημικά απορρυπαντικά
  Ροδονίτης
  Επικάλυψη με διάφανες ρητίνες για να ενισχύεται η επιφανειακή συνεκτικότητα
  Όχι πλυντήριο υπερήχων
  Επικάλυψη με διάφανες ρητίνες για να ενισχύεται η επιφανειακή συνεκτικότητα
  Όχι πλυντήριο υπερήχων
  Θέρμανση για βελτίωση του χρώματος και της καθαρότητας. Εμποτισμός με διάφανες ουσίες για βελτίωση του χρώματος και της καθαρότητας.
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων.
  Βαφή
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι σπρέι, λακ μαλλιών, αρώματα, χημικά απορρυπαντικά. Όχι ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας
  Επικάλυψη με διάφανες ρητίνες για να ενισχύεται η επιφανειακή συνεκτικότητα
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι σπρέι, λακ μαλλιών, αρώματα, χημικά απορρυπαντικά. Όχι ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας.
   
  Καμία
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων.
  Θέρμανση για βελτίωση του χρώματος
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων
  Σμαράγδι, Πράσινη βήρυλλος
  Εμποτισμός με άχρωμες ρητίνες, για να βελτιωθεί η διαύγεια
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι σπρέι, λακ μαλλιών, αρώματα, χημικά απορρυπαντικά. Όχι ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας.
   
  Επικάλυψη με διάφανες ρητίνες για να ενισχύεται η επιφανειακή συνεκτικότητα
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι σπρέι, λακ μαλλιών, αρώματα, χημικά απορρυπαντικά. Όχι ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας.
   
  Επικάλυψη με διάφανες ρητίνες για να ενισχύεται η επιφανειακή συνεκτικότητα
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι σπρέι, λακ μαλλιών, αρώματα, χημικά απορρυπαντικά
  Καμία
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων.
  Θέρμανση για βελτίωση του χρώματος
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας.
   
  Επικάλυψη με διάφανες ρητίνες για να ενισχύεται η επιφανειακή συνεκτικότητα
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι σπρέι, λακ μαλλιών, αρώματα, χημικά απορρυπαντικά
  Θέρμανση ή ακτινοβόληση για βελτίωση του χρώματος
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων.
  Τουρμαλίνη Μπλε, Paraiba, Ινδικόλιθος, Πράσινη, Κίτρινη
  Θέρμανση για βελτίωση του χρώματος και της καθαρότητας
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας.
   
  Τουρμαλίνη, Ροζ, Μοβ, Ρουμπελίτης, Πολύχρωμη, Watermelon,
  Ακτινοβόληση για βελτίωση του χρώματος
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας.
   
  Επικάλυψη με άχρωμες ρητίνες για να μην ξεφλουδίζει.
  Όχι πλυντήριο υπερήχων
  Καμία
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι σπρέι, λακ μαλλιών, αρώματα, χημικά απορρυπαντικά
  Θέρμανση για βελτίωση του χρώματος
  Όχι πλυντήριο υπερήχων. Όχι σπρέι, λακ μαλλιών, αρώματα, χημικά απορρυπαντικά
  Καζμία
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων
  Καμία
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων.
  Χρυσοβήρυλλος (Αλεξανδρίτης, Μάτι της Γάτας,)
  Καμία
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων.
  Καμία
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων.
  Καμία
  Η συνήθης φροντίδα των κοσμημάτων.

   

   

   

 • Πρόσφατα
  28-01-2022
  Η μιλανέζικη εταιρία κοσμημάτων Pomellato πρόσφατα παρουσ...
  22-01-2022
  Ο ιστορικός ελληνικός οίκος κοσμημάτων Λαλαούνης συνε...
  17-01-2022
  Στη μελέτη που ακολουθεί οι συγγραφείς Α. Κύρη και Μ. Μα...
  17-01-2022
  Cleopatra's Vault, η νέα συλλογή κοσμημάτων της Αμερικανίδας...