• ΦΟΡΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ (2)

  Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010

     Είμαστε δυστυχώς υποχρεεωμένοι να επανέλθουμε στο θέμα του φόρου πολυτελείας στα κοσμήματα.  Το σχέδιο νόμου με τον τίτλο «Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» που είχε κατατεθεί αρχικά και προέβλεπε την επιβολή φόρου πολυτελείας μεταξύ άλλων στα κοσμήματα θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή την Τρίτη 23/3. Το αρχικό κείμενο στο κομμάτι του που αφορά τα κοσμήματα τα ρολόγια και τους πολύτιμους λίθους, είχε ως εξής:

   στ) Μαργαριτάρια ακατέργαστα ή κατεργασμένα, πολύτιμες ή
  ημιπολύτιμες πέτρες, πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες,
  κατεργασμένες ή ακατέργαστες. Εξαιρούνται εκείνες που
  προορίζονται για βιομηχανική χρήση. Δ.Κ. 71.01, ΕΧ 71.02
  και ΕΧ 71.03
  ζ) Σκόνη διαμαντιού και σκόνη από πολύτιμες ή
  ημιπολύτιμες πέτρες φυσικές ή συνθετικές. Δ.Κ. 71.05
  η) Κοσμήματα με ή χωρίς πολύτιμες πέτρες και μέρη αυτών,
  από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με
  πολύτιμα μέταλλα. Δ.Κ. 71.13
  θ) Είδη χρυσοχοΐας και μέρη αυτών από πολύτιμα μέταλλα ή
  από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα. Δ.Κ. 71.14
  ι) ʼλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα
  επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα. Δ.Κ. 71.15
  ια) Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια, από πολύτιμες ή
  ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή
  ανασχηματισμένες. Δ.Κ. 71.16

   

  Την Παρασκευή 19/3 ανακοινώγθηκαν οι παρακάτω τροποποιήσεις στο σχέδιο νόμου

   

  ʼρθρο 87: Ειδικός Φόρος σε είδη πολυτελείας και άλλες διατάξεις
  1. Το άρθρο 17 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄40), τροποποιείται ως ακολούθως:

  2. Στο τέλος του εδαφίου της περίπτωσης στ) του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 17 και πριν τις δασμολογικές κλάσεις να προστεθεί  « Διαμάντια έστω και κατεργασμένα».
  Στο τέλος της περίπτωσης α) του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 17 προστίθενται οι παρακάτω διακρίσεις:
  «4103.20, ΕΧ 4103.90, ΕΧ 4106.91, ΕΧ 4106.92».
  3. Μετά την περίπτωση ιγ) του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 17 προστίθενται οι παρακάτω περιπτώσεις:
  «  ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
  ιδ) Ρολόγια από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα
     επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα Δ.Κ. 9101  10%
  ιε) Κάσες (κελύφη) για ρολόγια από πολύτιμα μέταλλα
  ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα
  της δασμολογικής διάκρισης 9111.10  10% 
  ιστ) Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών από πολύτιμα
    μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα από πολύτιμα
    μέταλλα της δασμολογικής διάκρισης 9113.10   10%
   ιζ) Τα είδη των παραπάνω περιπτώσεων η), θ) και ι) από άργυρο των
  δασμολογικών κλάσεων ΕΧ 7113, ΕΧ 7114 και ΕΧ 7115, εξαιρούνται
  του φόρου πολυτελείας.».
  4. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄40) προστίθενται τρία νέα εδάφια που έχουν ως εξής:
  «Ο φόρος πολυτελείας της παραπάνω παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου για τα εγχωρίως παραγόμενα ειδικά για τα πωλούμενα λιανικώς για τα οποία προηγούμενα δεν έχει επιβληθεί φόρος πολυτελείας λόγω παραγωγής τους από την ίδια επιχείρηση, επιβάλλεται επί της τιμής λιανικής πώλησης προ ΦΠΑ, μειωμένης κατά 30%.  Χρόνος γέννεσις της φορολογικής υποχρέωσης κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση είναι ο χρόνος παραλαβής των ειδών από τον αποκτώντα, για δε τα εγχωρίως παραγόμενα, κατά την πώληση αυτών από τον παραγωγό. Τα θέματα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος. Oι διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α΄179) εφαρμόζονται αναλόγως  και στη φορολογία αυτή.»

    

    Μερικές γενικές παρατηρήσεις


    1.Προστίθενται για φορολόγηση τα χρυσά και πλατινένια ρολόγια στα αντικείμενα που θα φορολογηθούν με φόρο πολυτελείας
    2.Αφαιρούνται όλα τα ασημένια είδη, κοσμήματα και ασημένια επιτραπέζια αντικείμενα από τον φόρο πολυτελείας.
    3.Προσδιορίζεται ο τρόπος φορολόγησης των καταστηματαρχών που κατασκευάζουν μόνοι τους τα προιόντα που πουλούν. Δηλαδή αυτοί που αγοράζουν πρώτες ύλες (πολύτιμα μέταλλα) κατασκευάζουν μόνοι τους, και πουλάνε κατευθείαν στη λιανική. Σε αυτή την περίπτωση ο φόρος πολυτελείας μπαίνει στη λιανική τιμή με συντελεστή απομείωσης 30%


  Μερικές ειδικές παρατηρήσεις


    1 .Όσον αφορά τα ρολόγια θεωρούνται είδη πολυτελείας μόνο τα χρυσά, πλατινένια και ασημένια ρολόγια. Αυτά μόνο ανήκουν στη δασμολογική κλάση 91.01 που θα φορολογηθεί. Παρότι στο σχέδιο νόμου μιλάει για “Ρολόγια επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα” (δηλαδή όλα τα ρολόγια που κυκλοφορούν), στην πραγματικότητα αυτά μάλλον εξαιρούνται γιατί έχουν δασμολογική κλάση 91.02.
     2. Τα ασημένια κοσμήματα εξαιρέθηκαν από τον φόρο πολυτελείας. Αν εφαρμόσουμε την εξαίρεση στο εδάφιο (ή) της παρ. 4 του αρχικού σχεδίου νόμου, συμπεραίνουμε ότι εξαιρούνται τα ασημένια κοσμήματα με ή χωρίς πολύτιμες πέτρες, και τα επιστρωμένα με άλλα πολύτιμα μέταλλα, δηλαδή τα ασημένια επίχρυσα και ασημένια επιπλατινωμένα κοσμήματα. Ότι ισχύει για τα κοσμήματα, ισχύει και για τα ασημένια σκεύη.
     3.Ο φόρος πολυτελείας παραμένει στα χρυσά κοσμήματα και αντικείμενα, σε όλα τα χρώματα χρυσού και τις περιεκτικότητες. Επίσης στα κοσμήματα και αντικείμενα από πλατίνα. Στον φόρο πολυτελείας δεν υπόκεινται τα κοσμήματα από χαλκό μπρούτζο, ορείχαλκο, αλουμίνιο, ζάμακ, τιτάνιο, παλλάδιο, ιρίδιο.
    4.Όσον αφορά τους πολύτιμους λίθους στο σχέδιο νόμου περιέχονται τα μαργαριτάρια στη δασμολογική κλάση 71.01. Αυτή η δασμολογική κλάση περιγράφεται ως εξής:” Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, έστω και κατεργασμένα ή ταιριασμένα, αλλά όχι σε αρμαθιές, ούτε δεμένα σε κόσμημα” Αυτό σημαίνει ότι τα μαργαριτάρια που είναι σε αρμαθιές (κορδόνια ) δηλαδή τα τρυπημένα μαργαριτάρια δεν εμπίπτουν στο φόρο πολυτελείας.
     5.Οι άλλες δύο δασμολογικές κλάσεις πολύτιμων λίθων που περιλαμβάνονται είναι ο 71.02 (διαμάντια, έστω και κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα σε κόσμημα) και ο κωδικός 71.03 ( ρουμπίνια, ζαφείρια, σμαράγδια ). Σε αυτό τον κωδικό υπάγονται και άλλοι πολύτιμοι λίθοι τους οποίους πρέπει να αναζητήσει ο ενδιαφερόμενος καθένα ξεχωριστά στο Αλφαβητικό Ευρετήριο Δασμολογικής Κατάταξης Εμπορευμάτων. Κάποιοι πολύτιμοι λίθοι που αναζητήσαμε δεν εμπίπτουν στο φόρο όπως το κοράλλι ( έχει διαφορετικό κωδικό), το τιρκουάζ (δεν έχει κωδικό).
     6.Στον φόρο δεν εμπίπτουν οι συνθετικοί πολύτιμοι λίθοι, οι οποίοι ανήκουν στην δασμολογική κλάση 71.04.  Είναι αδύνατο κάποιος τελωνειακός ή εφοριακός να ξεχωρίσει ένα φυσικό από ένα συνθετικό πολύτιμο λίθο. Τι θα γίνει αν ξαφνικά όλοι ισχυρίζονται ότι εμπορεύονται συνθετικούς λίθους?

   

  Μερικές θλιβερές παρατηρήσεις


     1. Ποιός είναι ο λόγος που αντιδρούν οι σύλλογοι των επαγγελματιών του κοσμήματος? Θέλουν να διατηρήσουν κάποιο ευνοικό καθεστώς λειτουργίας και φορολόγησης όπως π.χ. οι πρατηριούχοι βενζίνης ή οι οδηγοί ταξί. Θέλουν να πληρώνονται αργομισθία από τα δημόσια ταμεία,όπως πολλοί επι πολλές δεκαετίες. Τίποτε από όλα αυτά. Δεν ζητούν καμία εύννοια.  Το μόνο αίτημα είναι να μην φορτωθούν ένα βάρος που θα εκμηδενίσει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου τους, θα κλείσει τις επιχειρήσεις τους που πληρώνουν φόρους και εισφορές στα δημόσια και ασφαλιστικά ταμεία και υπηρετούν ένα από τους πλέον συναλλαγματοφόρους κλάδους της οικονομίας.

     2. Υπάρχουν κάποιοι που πανηγυρίζουν για την ψήφιση του νόμου.

  Οι λαθρέμποροι πολύτιμων λίθων που το κέρδος τους ανεβαίνει από 19% (ΦΠΑ) σε 31% (Νέο ΦΠΑ + ΦΠ). Τα καταστήματα με τα κοσμήματα στην Τουρκία και την Ιταλία γιατί χωρίς καμία προσπάθεια από την πλευρά τους θα ανέβουν οι πωλήσεις τους στους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων και στα daily cruises, αφού τα προιόντα που πουλάνε θα είναι κατά πολύ φθηνότερα. Φυσικά αυτό θα συμπαρασύρει και άλλα είδη που δεν υπάγονται στο ΦΠ. Τα ιντερνετικά μαγαζιά (e-shops) με έδρα σε χώρες της ΕΕ που πουλάνε κοσμήματα και ρολόγια, θα αυξήσουν τον τζίρο τους στην Ελλάδα, γιατί και πάλι ο καταναλωτής θα επιλέξει να μην πληρώσει τον φόρο πολυτελείας.

  Προφανώς θα σταματήσει εντελώς η πώληση ακριβών ρολογιών στην Ελλάδα. Ένα χρυσό ρολόι επιβαρύνεται πλέον με φόρους πάνω από 25%.επί της τιμής λιανικής.  Δηλαδή ένα ρολόι που πουλιέται 15.000 ευρώ σε ένα μαγαζί στην Ελλάδα, σε ένα αεροδρόμιο μη ευρωπαικής χώρας π.χ. του Ντουμπάι θα πουλιέται τουλάχιστον 3.750 ευρώ φθηνότερο.

   Ένα  πιθανό σενάριο είναι , τα μαγαζιά στην Ελλάδα να δειγματίζουν τα ρολόγια και άλλα είδη στους πελάτες τους ,  και στη συνλέχεια τα εμπορεύματα να αποστέλλονται στον πελάτη από συνεργαζόμενη επιχείρηση της ΕΕ, χωρίς να πληρώνεται τίποτα σε ΦΠΑ, ΦΠ και φόρο εισοδήματος στο κράτος..
    3. Οι ασάφειες του νόμου (π.χ. στους πολύτιμους λίθους)  ανοίγουν πεδίο δόξης λαμπρό, σε φοροελεγκτές, τελώνες και φαρισαίους. Ο ταλαίπωρος επιχειρηματίας θα εφαρμόσει και πάλι τις πατροπαράδοτες μεθόδους: παζάρι και μπαξίσι.

    4. Ένα κόσμημα που είναι καυτασκευασμένο από χρυσό και πολύτιμους λίθους επιβαρύνεται δύο φορές με φόρο πολυτελείας. Πρώτα στην προμήθεια του πολύτιμου λίθου και μετά στην τιμή χονδρικής. Αυτό λειτουργε;i πολλαπλασιαστικά στην λιανική τιμή που μπορεί να επιβαρυνθεί 30% σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.
    5.Τα προσδκώμενα έσοδα από την εφαρμογή αυτού του φόρου  είναι ελάχιστα. Στην πράξη και όσον αφορά τα κοσμήματα και τα ρολόγια ούτε αυτά τα ελάχιστα θα εισπραχθούν και θα υπάρχει μείωση εσόδων για το κράτος  Τελικά  ο φόρος πολυτελείας  θα καταργηθεί όπως έχει γίνει ήδη δύο φορές τα τελευταία χρόνια,  αφού προηγουμένως καταστρέψει πολλές παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις.

     Ονομάσαμε στο προηγούμενο σημείωμά μας αυτο τον φόρο σαν φόρο απωλείας. Απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια επιχειρήσεων και απώλεια εσόδων για τις επιχειρήσεις και για το κράτος.

   

 • Πρόσφατα
  28-01-2022
  Η μιλανέζικη εταιρία κοσμημάτων Pomellato πρόσφατα παρουσ...
  22-01-2022
  Ο ιστορικός ελληνικός οίκος κοσμημάτων Λαλαούνης συνε...
  17-01-2022
  Στη μελέτη που ακολουθεί οι συγγραφείς Α. Κύρη και Μ. Μα...
  17-01-2022
  Cleopatra's Vault, η νέα συλλογή κοσμημάτων της Αμερικανίδας...